PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Milí návštěvníci našich webových stránek www.divineclinic.cz. Děkujeme, že využíváte našich služeb a rádi bychom vás na této stránce, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) informovali o tom, jaké informace o vás při využívání služeb tohoto webu shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem je využíváme, jaká jsou vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

Odesláním dotazu/poptávky prostřednictvím oline formuláře, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete DiVine clinic s.r.o., se sídlem: Újezd 600/1, 153 00 Praha 5 – Malá Strana, IČO:, 10937293, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 350981 (dále jen Správce) využívat vaše osobní údaje.

1. Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem

a) Při návštěvě webu – cookies

Při návštěvě našich webových stránek jsou zpracovávány soubory cookie, které nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu.

Sběr cookies za takovým účelem může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Soubory cookies (v závislosti na konkrétním typu – viz níže) zpracováváme buď na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti webových stránek a jejich optimalizace, nebo na základě vámi uděleného souhlasu.

Vaše preference ohledně ukládání cookies si můžete kdykoli změnit zde.

Nastavení souborů cookie si můžete upravit také ve svém webovém prohlížeči, který lze nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně souborů cookie třetích stran. Soubory cookie, které už jsou ve vašem zařízení uloženy, můžete kdykoliv smazat. Pokud ale ukládání souborů cookie, včetně nutných, zcela zakážete, může to mít vliv na funkčnost stránek, které ve vašem prohlížeči pak nemusí pracovat správně.

Naše webové stránky mohou využívat následující typy cookies:

Nutné cookies, které jsou potřebné pro základní funkčnos webu a bez nichž by web nemusel fungovat správně. Užívání nutných cookies je na našem webu možné bez vašeho souhlasu. Pokud s jejich zpracováním nesouhlasíte, máte možnost upravit nastavení vašeho prohlížeče, jak je uvedeno výše. Pokud zvolíte možnost zakázat nezbytné cookies, je třeba počítat s tím, že není možné pak ale zaručit plnou kompabilitu a funkčnost webových stránek.

Analytické cookies sbírají informace o návštěvnosti a pohybu návštěvníků na webových stránkách. Jsou anonymní a nemohou konkrétního návštěvníka nijak identifikovat. Nejsou nezbytné pro technické fungování webových stránek jako takových, ale umožňují nám naše stránky pro vás dále optimalizovat a vylepšovat.

Tyto analytické cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který máte právo kdykoliv odvolat. Právní základ zpracování je v takovém případě čl. 6, odst. 1 písm. a) GDPR, tj. vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento souhlas lze odvolat zde , nebo změnou nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Marketingové cookies umožňují propojit naše webové stránky se sociálními a reklamními sítěmi třetích stran (např. Google Ads, Facebook, Sklik) a díky tomuto propojení vám pak u těchto třetích stran může být zobrazována relevantní reklamní sdělení. Marketingové cookies jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který udělujete na dobu, která je uvedena dále, nejdéle však 24 měsíců od jejich posledního využití.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli a využití cookies můžete deaktivovat přímo na odkazech uvedených níže:

Cookies soubory jsou následně uvedenými zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na následujících odkazech:

Využití cookies třetích stran můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v nastavení vašeho prohlížeče a/nebo mobilního telefonu.

b) Odeslání kontaktního online formuláře, objednávka konzultace, přihlášení odběru novinek

Při využití kontaktního formuláře a/nebo přihlášení odběru novinek na našich webových stránkách jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení;
 • Vaše e-mailová adresa;
 • Vaše telefonní číslo;
 • IP adresa;
 • Vámi popsané zdravotní potíže či jiný důvod vašeho zájmu o naše služby.

Zpracování osobních údajů – jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi vámi a Správci. V případě zpracování osobních údajů týkajících se vámi popsaných zdravotních potíží se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je nutné za účelem doporučení vhodných služeb, které Správci nabízí, ale je zcela dobrovolné. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš výslovný SOUHLAS, který nám udělujete zakliknutím „Souhlas se zpracováním osobních údajů“. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

Osobní údaje zpracovává Správce následujícím způsobem:

 • Na e-mail vám bude zaslána odpověď na Váš dotaz (poptávku)
 • Na váš email vám mohou být zasílána obchodní sdělení (odběr novinek)
 • IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na emailové adrese: info@divineclinic.cz.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednání o službě, nejdéle však 3 roky od poslední komunikace, pokud nebude uzavřena smlouva. V takovém případě bude komunikace archivována po dobu 10 let od poslední části realizace služby z důvodu případné obrany práv Správců a dále z důvodu platné legislativy z oblasti zdravotnických služeb.

2. Kdo údaje zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, ale mohou být v některých případech pro Správce zpracovávány i třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům dle povahy služby, kterou využíváte či jste využívali. Jde zejména o:

 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

 • osoby, které pro nás zajišťují účetní či jiné ekonomické služby;

 • poskytovatelé poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;

 • poskytovatelé platebních služeb a zpracovatelé plateb za účelem zabezpečení a realizace platebního styku;

 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;

 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu;

 • marketingové a výzkumné agentury za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu, služeb a produktů.

Za určitých, přesně definovaných podmínek je naše společnost povinna některé osobní údaje subjektů údajů předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, Finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů a dalším orgánům veřejné správy.

Veškeré osobní údaje poskytnuté naší společnosti jsou zabezpečeny standardně používaným postupy a technologiemi. Přestože pravidelně kontrolujeme bezpečnostní opatření a dbáme na jejich pravidelnou aktualizaci, není možné objektivně zaručit 100% bezpečnost poskytnutých osobních údajů.

3. Vaše možnosti a práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souladu s Nařízením máte právo svůj souhlas se zpracování údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním dopisu na doručovací adresu naší společnosti: DiVine clinic s.r.o., Újezd 600/1, 153 00 Praha 5 – Malá Strana nebo emailem na info@divineclinic.cz.

Touto cestou můžete:

 • požadovat informaci o tom, jaká vaše osobní data zpracováváme;
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům;
 • požadovat aktualizaci nebo úpravu dat, příp. požádat o omezení jejich zpracování;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů vč. profilování, které provádíme z důvodu oprávněného zájmu;
 • vznést námitku proti zpracování v situaci, kdy vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje nebude dále pro takto pro tento účel zpracovávat;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, které souhlas vyžadují. Přičemž zpracování osobních údajů, ke kterém došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Na žádosti týkajících se uplatnění vašich práv ohledně zpracování osobních údajů budeme reagovat bez zbytečného odkladu do 30 dnů od obdržení vaší žádosti. (Lhůtu je možné, v případě potřeby, možné prodloužit o dalších 30 dní. O takovém prodloužení, vč. důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat.

V přípabě pozdezření na porušení svých práv se můžete obrátit na naší společnost či Úřad pro orchranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/.), který je dozorovým orgánem pro ochranu a zpracování osobních údajů.

4. Zásady ochrany soukromí

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právními předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob. Akceptací těchto podmínek berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu DiVine clinic (www.divineclinic.cz) nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).

5. Změna obecných zásad podmínek užití a zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo v případě potřeby na změnu těchto Obecných zásad především s ohledem na vývoj vnitrostátních právních předpisů, rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů a další doporučení a stanoviska dalších orgánů, jejichž výstupy se týkají oblasti ochrany osobních údajů. Doporučujeme tyto Obecné zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které zpracováváme.

6. Kontakt

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese: DiVine clinic s.r.o., Újezd 600/1, 153 00 Praha 5 – Malá Strana nebo emailem na info@divineclinic.cz. V této souvislosti bychom vás rádi upozornili, že můžete být požádáni, abyste vhodným způsobem prokázali svoji totožnost, aby bylo možné ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom předešli přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.